Το γραφείο μας

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 2012 και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει εξελιχθεί σε επιτυχία μετά απο προσωπική προσπάθεια, ειλικρίνεια και κόπο.

Εχοντας πλήρη συναίσθηση των υψηλών απαιτήσεων της εποχής που διανύουμε, το γραφείο μου στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, υιοθετώντας μία άκρως προσωποκεντρική και πελατοκεντρική προσέγγιση και επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τον χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνει, ανταποκρινόμενο με αποτελεσματικότητα ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις και έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας, αναλαμβάνει με απόλυτη υπευθυνότητα και ευσυνειδησία πάσης φύσεως υποθέσεις.

Στόχος το γραφείο μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας μέσω της υψηλής και συνεχούς κατάρτισης και εξειδίκευσης, της συστηματικής δουλειάς και της βαθύτερης κατανόησης των ανθρώπινων αναγκών που συνθέτουν την κάθε υπόθεση που μας ανατίθεται. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην εξατομικευμένη προσέγγιση της κάθε υπόθεσης, με τελικό στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας, την καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού και την επίτευξη μακροχρόνιων συνεργασιών. Για τον λόγο αυτό, πρώτιστο μέλημά μας κατά τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης αποτελεί η διαρκής επικοινωνία και επαφή με τον πελάτη, η οποία, σε συνδυασμό με την διαρκή ενημέρωση και την πλούσια ενασχόληση και εξοικείωσή μας με ποικίλους κλάδους του δικαίου, αποτελούν το μεγαλύτερο εχέγγυο για την αποτελεσματική προάσπιση των εννόμων συμφερόντων των εντολέων μας.

Σήμερα έχοντας συμπληρώσει πλέον oκτώ χρόνια συνεχούς λειτουργίας και στελεχωμένο από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, πραγματογνώμονες, μεσίτες, λογιστές και μεταφραστές σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.


Μεταφράζει και επικυρώνει σε Αγγλικά, Ουγγρικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Αλβανικά και σε οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή γλώσσα, συνεργάζεται με μεταφραστικά γραφεία και χειρίζεται με ευχέρεια όλες τις νέες τεχνολογίες.