Τομείς Δραστηριότητας

Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας και παρέχουμε νομικές υπηρεσίες πανελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό,

με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

 

Συγκεκριμένα στους εξής τομείς:

 • Διοικητικό & Δημόσιο Δίκαιο
 • Εταιρείες & Δίκαιο Επιχειρήσεων
 • Εμπορικό Δίκαιο & Εργασιακές Σχέσεις
 • Αστικό & Αναγκαστικής Εκτέλεσης Δίκαιο
 • Δικαιο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
 • Οικογενειακό Δίκαιο 
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Διαδίκτυο & Τηλεπικοινωνίες
 • Ιατρικό Δίκαιο
 • Χρηματο-Οικονομικά